ΦΑΟΣ

καλώς ορίσατε !

η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία


ΦΑΟΣ στα αρχαία ελληνικά σημαίνει φως, κάτι που ο οφθαλμός βλέπει να αναδύεται μέσα από κάτι που λάμπει..
Με το φως αναδύθηκε και ο πολιτισμός κάθε τόπου. 
Με τον όρο "πολιτισμός" αναφερόμαστε στο σύνολο των πνευματικών και τεχνιτών επιτευγμάτων του ανθρώπου ανά τον κόσμο. Ακόμη και η συγκέντρωση πολλών ανθρώπων σε συγκεκριμένο εδαφικό σημείο και η γειτνίασή τους αποτελεί δείγμα πολιτισμού,  καθώς η αναγκαστική τους προσαρμογή στον εξελιγμένο αυτό τρόπο ζωής επέφερε σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφορά τους.  Ισχυροποιήθηκαν και εδραιώθηκαν οι καλοί τρόποι, η ανάπτυξη των τεχνών, της παιδείας, της φιλοσοφίας και οι επιστήμες. Παράλληλα δημιουργήθηκε το αίσθημα ασφάλειας μεταξύ τους και κατάφεραν οι άνθρωποι να αναπτυχθούν και να επεκταθούν γεωγραφικά.  Η πολιτιστική τους δράση μέσα από υλικά και πνευματικά έργα, διάφορες δραστηριότητες, έθιμα πνευματική καλλιέργεια με ιδιαίτερες αξίες, παραδόσεις, μόρφωση και εκλέπτυνση συμπεριφοράς διαμόρφωσαν τον τρόπο ζωής τους σε κάθε τόπο. Έτσι, κάθε λαός διαμόρφωσε τη δική του πολιτιστική ταυτότητα με βάση την εθνικότητα, τη θρησκεία, τη γλώσσα του. Σε κάθε λαό κύριο μέλημα είναι η διατήρηση, διάσωση και διάδοση της ταυτότητάς του ώστε να παραμείνει αναλλοίωτος στο πέρασμα των χρόνων και των κοινωνικοπολιτικών αλλαγών.   
Σύμφωνα με τον Αδαμάντιο Κοραή (1748-1833) στη νεότερη ελλάδα η λέξη πολιτισμός προέρχεται από τη γαλλική λέξη “civilisation” η οποία ταυτίζεται με τα ανωτέρω στοιχεία. 
Ο ιστορικός Febvre (Lucien Febvre, 1878–1956) τον 16ο αιώνα  αποδίδει την έννοια ως την αρετή της διακριτικότητας, της ειλικρίνειας και της ευγένειας.
Συνεπώς, η λέξη παραπέμπει σε επιδράσεις της κάθε τοπικής κοινωνίας με συγκεκριμένα αναγνωρίσιμο υλικό ή άυλο δημιούργημα. 

Adventures

Gallery

Locations